Więcej informacji o ISAT

Stowarzyszenie planuje realizować swoje cele w szczególności poprzez kształcenie w zakresie chorób skóry głowy i włosów, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych – publikacje w czasopismach, radiu, internecie, TV, prowadzenie i organizację konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń, prowadzenie badań naukowych, a przede wszystkim poprzez współpracę ze środowiskiem lekarskim, z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz organizacjami branżowymi z całego świata.

Naszym celem jest także oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa w celu powstania zawodów trychologicznych.

ISAT