• I Międzynarodowa Konferencja ISAT

    Konferencja skierowana jest do lekarzy i kosmetologów,
    którzy chcą poszerzyć i podnieść swoją wiedzę w temacie Trychologii

    23-24 Września 2016, Warszawa

Więcej informacji o ISAT

Naszym celem jest przede wszystkim krzewienie i rozwój wiedzy o chorobach skóry głowy i włosów oraz prowadzenie badań nad ich leczeniem, a także oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa w celu powstania zawodów trychologicznych.

Stowarzyszenie planuje realizować swoje cele w szczególności poprzez kształcenie fryzjerów, kosmetyczek, kosmetologów w zakresie trychologii, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych – publikacje w czasopismach, radiu, internecie, TV, prowadzenie i organizację konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń, prowadzenie badań naukowych, a przede wszystkim poprzez współpracę ze środowiskiem lekarskim, z uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz organizacjami branżowymi z całego świata.

Zapraszam entuzjastów do czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia ISAT!

Aktualności